Bài 1: Giới thiệu kỳ thi TOEIC và Part 1 (Photographs)

3 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1M1gYFhwkB1AmnP4NezKYI6PQLoYLDVsK Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập bên dưới (đến khi nào nhận được dấu check “✓” màu xanh bên tay phải nhé). Đối với các bài thi kỹ năng, bạ...

Bài 2: Giới thiệu và luyện tập Part 2 (Questions & Responses)

7 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1vVvwGzUlj0F9K2HHRx4do-sUSocqBcSa   Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập bên dưới (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé). Đối với các bài thi kỹ năn...

Bài 3: Giới thiệu và luyện tập Part 3 (Short Conversations)

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1KUE8dIQDFCEcXlgPdmj5EtV-nmTmjmsS   Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé). Do nhu cầu của một số học viên...

Bài 4: Giới thiệu và luyện tập Part 4 (Short Talks)

6 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1OmUiq9BfiBgZV63DvjvDzW1oB8I2jxO3   Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé). Đối với các bài thi kỹ năng, bạ...

Bài 5: Giới thiệu Part 5 - Incomplete Sentences

46 chủ đề
Phần thi này có 40 câu. Đơn thuần tập trung vào các chủ điểm ngữ pháp, từ vựng, và thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh. Để đạt được mục tiêu 550 điểm, bạn cần phải kiếm càng nhiều điểm ở phần này càng tốt.

Bài 6: Luyện tập Part 5

5 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1buIkLJPV9G_XyOfeLTo1mRxye3UpLVYH Trong Part 5 này, tôi phân loại chúng thành 4 nhóm cơ bản. Quan trọng bậc nhất là Từ loại, vì phần này ra rất nhiều và dễ dàng lấy điểm. Bạn chỉ cần phân biệt được từ loại một cách rành rọt...

Bài 7: Giới thiệu và luyện tập Part 6 (Text Completion)

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1Zr5qXOKTjVE9nSWk_ze-3xlHl7aEF3D_ Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé). Để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm đư...

Bài 8: Giới thiệu và luyện tập Part 7 (Reading Comprehension)

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1l-0djyLbB60Jrgait_g0waSL87boYSq4   Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé). Để đạt được TOEIC 550, bạn phải...

Bài 9: Thi thử TOEIC full

2 bài tập
Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé). Để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm được ít nhất 120/200 câu hỏi (cho cả 2 phần Listening và Reading Full). Nếu bạn không có nhiều thời gian, bạn có thể làm bà...

Bài 10: 600 từ vựng thường gặp trong kỳ thi TOEIC

50 chủ đề
Dưới đây là danh sách 600 từ vựng thông dụng của kỳ thi TOEIC được sắp xếp theo chủ đề. Chúng tôi khuyến khích bạn dùng công cụ học từ vựng của chúng tôi - double click để tra nghĩa bằng dấu "hỏi" và đưa vào từ điển cá nhân bằng dấu "cộng".
Bảng xếp hạng TOEIC