Bài 3: Giới thiệu và luyện tập Part 3 (Short Conversations)


Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1KUE8dIQDFCEcXlgPdmj5EtV-nmTmjmsS
 

Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé).

Do nhu cầu của một số học viên bận rộn, chúng tôi tạo ra cái bài kiểm tra mini. Đối với các bài thi mini, bạn chỉ cần 50% là coi như vượt qua. Nhưng để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm được ít nhất 18/30 câu hỏi ở phần thi hỗn hợp. Nếu bạn không làm được thì bạn vẫn có thể học bài khác nhưng khóa học bạn sẽ không được hoàn thành.

Bài tập

Bảng xếp hạng TOEIC