Bài 4: Giới thiệu và luyện tập Part 4 (Short Talks)


Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1OmUiq9BfiBgZV63DvjvDzW1oB8I2jxO3
 

Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé).

Đối với các bài thi kỹ năng, bạn chỉ cần 50% là coi như vượt qua. Để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm được ít nhất 15/30 câu hỏi ở bài thi hỗn hợp. Nếu bạn không làm được thì bạn vẫn có thể học bài khác nhưng khóa học bạn sẽ không được hoàn thành.

Bài tập

Bảng xếp hạng TOEIC