Bài 8: Giới thiệu Part 3 - Short Conversations

Ở bài học trước, chúng ta đã hiểu được hình thức và trọng tâm của Part 2 - Phần thi Hỏi Đáp, biết được chiến lược làm bài, cũng như các bí quyết chọn chính xác đáp án đúng. Bên cạnh đó, các bạn cũng được cho các bài luyện tập và thi thử. Các bạn luôn nhớ là phải làm một cách nghiêm túc các bài tập này đến khi nào nhận được dấu tick (v) nhé.

Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục:

 • Tìm hiểu Part 3 - Short Conversations (Hội thoại ngắn).
 • Chiến lược làm bài.
 • Các bẫy và các thủ thuật thông dụng.

Tìm hiểu Part 3 - Short Conversations (Hội thoại ngắn)

Giá trị học thuật

Tôi cho rằng để làm tốt phần thi thứ 2 này, thí sinh cần phải:

 • Sử dụng thành thạo từ 2.000 – 2.500 từ ngữ thông dụng.
 • Hiểu được một số thành ngữ thường dùng trong giao tiếp.
 • Sử dụng tốt các thì 12 chủ điểm ngữ pháp thông dụng.

So sánh với Part 2, phần thi này trở nên khó hơn rất nhiều. Đến thời điểm này, các thí sinh được khuyến khích ôn lại 12 thì thời cơ bản.

Hình thức làm bài

Phần thi này sẽ có 10 audio. Mỗi audio sẽ có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án. Cũng như phần trước, thí sinh chỉ được nghe mỗi câu hỏi 1 lần và phải chọn ngay đáp án, không được take note. Phần này khá hơn phần trước là các câu hỏi và đáp án được in trong bộ đề.

Phần thi này khó hơn Part 2 ở chỗ thời gian ghi nhớ câu hỏi và đáp án phù hợp trở nên dài hơn rất nhiều. Thường thì trong 1 audio sẽ có 2 nhân vật trao đổi với nhau từ 1-2 câu, hình thành nên một bài đàm thoại ngắn có từ 3-4 câu. Phần lớn các trường hợp thí sinh có thể nghe từng đoạn đàm thoại và tìm thấy được đáp án đúng một cách lần lượt, theo một trật tự thời gian. Nhưng đôi khi thí sinh phải nghe hết toàn bộ bài đàm thoại mới tìm được câu trả lời đúng.

Ví dụ, bạn sẽ được nghe:

W: I’m interested in signing up for the workshop on May 5. I want to improve my skills when giving speeches and presentations, so I think it would be perfect for me.

M: I think you’ll really enjoy the session. It will be taught by Angelina Morris . She’s specialist in the field of corporate training, so she’s sure to have a lot of useful tips. I know the company worked hard to get such a prestigious speaker.

W: I’m looking forward to it. What do I have to do to sign up?

M: Since there are a litmited number of spots available, you’ll have to pay the participation fee right now so that we can hold your place. After you attend the workshop, you can submit a request to the accounting department for reimbursement.

Và bạn sẽ có 3 câu hỏi như sau:

1. What most likely is the topic of the workshop?

 • A. Public speaking
 • B. Resume writing
 • C. Time management
 • D. Leadership skills

2. What does the man mention about Angelina Morris?

 • A. She recently published a book
 • B. She is an expert in her field
 • C. She has conducted international seminars
 • D. She taught at a university

3. Who does the woman say she will introduce to the man?

 • A. Go to the accounting office
 • B. Show an ID card
 • C. Sign a form
 • D. Make a payment

Như bạn thấy, thông tin để trả lời cho từng câu hỏi được tôi in đậm trong đoạn hội thoại. Dạng này đơn giản hơn việc phải nghe hết toàn bộ câu hỏi mới tìm ra được đáp án.

Chiến lược làm bài

Để làm tốt phần thi này, các bạn cần nhanh chóng đọc các câu hỏi và cố tìm ra được chủ đề của đoạn hội thoại (nhưng lưu ý đừng bao giờ đọc đáp án trong từng câu hỏi nhé!). Vì khi ấy, bạn sẽ có sự chuẩn bị về vốn từ tốt hơn. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ phản tác dụng nếu bạn không có đủ thời gian và não bạn phải chịu áp lực khá lớn từ các câu trước đó. Trong tình huống này, tôi khuyên bạn hãy thả lỏng và cứ tập trung nghe và giải quyết từng câu. Nếu không nghe ra thừ dứt khoát bỏ đi đến câu khác để nhanh chóng chuẩn bị. Đừng lăng tăng hoài ở câu mà mình không nghe được.

Bảng xếp hạng TOEIC