Bài 8: Giới thiệu và luyện tập Part 7 (Reading Comprehension)


Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1l-0djyLbB60Jrgait_g0waSL87boYSq4
 

Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé).

Để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm được ít nhất 22/40 câu hỏi. Nếu bạn không làm được thì bạn vẫn có thể học bài khác nhưng khóa học bạn sẽ không được hoàn thành.

Bài tập

Bảng xếp hạng TOEIC