Bài 9: Thi thử TOEIC full

Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé).

Để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm được ít nhất 120/200 câu hỏi (cho cả 2 phần Listening và Reading Full). Nếu bạn không có nhiều thời gian, bạn có thể làm bài test mini, nhưng nó sẽ không phản ánh chính xác điểm TOEIC của bạn.

Bài tập

Bảng xếp hạng TOEIC